• Vi spolar och rensar rör och avlopp

    När avloppet är igensatt eller flödar dåligt så kommer vi till undsättning. Vi spolar och rensar alla typer av avlopp och rör. Både akuta och planerade arbeten utföres.

  • Rörfilmning och inspektion

    Vi genomför TV-inspektioner av avloppsrör, då kallad rörfilmning. Med en specialkamera filmas röret invändigt för att kontrollera dess skick och att kunna ta fram ett åtgärdsförslag vid behov.

Experter på avloppsrör

Rengöring av avloppsrör sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. Genom högeffektiva vattenpumpar pressas vatten genom rören och spolar bort slagg och annat som satt igen rören. Vi har ett stort antal munstycken och verktyg för att säkerställa att vi alltid har en lösning som passar.

Vi har många års erfarenhet och vi har hunnit lära oss ett och annat du kan dra nytta av. Under åren har vi också lärt oss att ärlighet varar längst. Är spolning inte rätt för dina rör, säger vi det. Vi har även många bra samarbetspartners att rekommendera om du behöver en annan eller en kompletterande lösning.

Rörinspektion

Vi kan inspektera alla typer av ledningar, i såväl fastigheter som under mark. Vår avancerade utrustning kan upptäcka alla typer av läckage, sprickor, rörbrott, förskjutningar och förekomst av främmande material eller föremål såsom stenar och rötter.

Alla inspektioner föregås av en spolning för att göra det enklare för våra kameror att se rörens verkliga kondition. Vi noterar alla värden såsom rörtyp och dimension samt annan relavant information. Kamerorna kan roteras i 360 grader och har möjlighet att zooma in detaljer.

Filmen sparas sedan på ett USB-minne eller en DVD-skiva och levereras till kunden tillsammans med ett komplett protokoll över rörens skick.

Alltid nära dig

Vi finns nära dig. Undrar du hur ni kan spara tid och pengar samtidigt som ni värnar om miljön, slå oss en signal redan idag.